Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater

 

 
 
 
 
 
Ledelse, med LEAN som udgangspunkt

Lederrollen i Lean adskiller sig væsentligt fra hvad de fleste "ledere" normalt udfører og tilfører mere styring. Den gammeldags leder rolle er helt udspillet; den nye får medarbejderne til at trække sammen mod målet!

De 3 største synder der mangler fokus, med eller uden Lean:
-Lederen skal være mere proaktiv, tage ansvar; at udskyde beslutninger til i morgen får pludselig en helt anden betydning; og beslutningsgrundlaget ændrer sig sjældent
-Lederen skal dele information og viden, så alle medarbejdere kan bidrage mod målet, uden nødvendigvis at afvente en godkendelse!
-Lederen skal glemme den daglige brandslukning. Fokus på ledelse og dermed sikre sig at medarbejderne kan tage sig af resten!

Den gode gammeldags ledelse fungerer slet ikke under Lean, da der er brug for at alle medarbejdere involverer sig. Der kræves motiverende ledelse, menneskelig indsigt, og forståelse for at styre mod et mål. Derfor er det meget relevant at vurdere sin ledergruppe inden man går i gang med Lean. Der er brug for medarbejderinvolvering som sikrer konstant fremgang i små skridt - altså både ledelse (Leadership) og management.  MORE

Ledelse kan deles i 2 områder:

1-Styring mod et mål, opfølgning og kontrol

2-Vision, Motivering, medarbejderinvolvering

     
Hvis alt andet går galt:   

"Just fake it" ledelse vil altid blive opdaget. Man kan ikke bare ændre lederstil, uden selv at stå inde for den. Når det er sagt, skal min personlige opfattelse med; at en del ledere vil have svært ved at håndtere Lean. Denne side er noget af det bedste jeg har set længe og beskriver problematikken:  Management_og_leadership.

Hørt fra folk der har en vrangforestilling om ledelse:

  Et regneark er nok til a lede. Økonomistyring er en væsentlig parameter i styring, men er ikke ledelse.
  Ledelse er lavpraktisk.. En meget stor del af ledelse er forståelse af hvad der "rør" sig i alle dele af virksomheden blandt medarbejdere.
  Bare gør som der bliver sagt. "God gammel ledelse", der bestemt sætter alle initiativer i stå.

Ledelse > Lean Ledelse, Udfordringen, Dræberne > Organisering

Ledelse traditionelt "Den bedste mand ved drejebænken, bliver værkfører"
  Kravene til ledelse i traditionel forstand er at de sikrer at medarbejdere møder til tiden og udfører deres arbejde. Kvaliteten skal være i orden samtidigt med at der er en bestemt afmålt tid til opgaven. I øvrigt skal de ikke involvere sig i hvordan arbejdet planlægges og udføres. Lederen er typisk den fagligt bedste; og mangler de basale ledelses egenskaber.
   
Lean Ledelse "Coach, kend dine medarbejdere og dine værktøjer"
  Dette er den nye opfattelse af hele arbejdsfordelingen; lederne skal være trænere, projektledere og medarbejderne skal til at deltage aktivt.
  Lean lederen skal være den drivende kraft mod nye og bedre mål; sikre iværksættelse af de tiltag der gør at vi når frem. For at drive dette skal Lederen kende sine medarbejdere og være i stand til at motivere dem.
  Det er kendt at de fleste medarbejdere ved hvor og hvorfor "det går galt". De ved hvor de daglige problemer opstår, for deres del. Det er her Lean har sin helt store betydning; ved at inddrage medarbejderne og se frem og tilbage i processen vil der uvægerligt dukke enkle og praktiske løsninger op på mange af hverdagens problemer.
   
Udfordringen "Et er et søkort at forstå, et andet, et skib at føre"
  Den store udfordring ligger hos medarbejderne - alle medarbejdere. Det er en kendt sag at der er menneskelig modstand mod forandringer - her er det i stor skala, da alle medarbejdere inddrages.
  Maslow har dog ikke levet forgæves og når den første "modstand" har lagt sig, og det kan tage tid, vil langt de fleste medarbejdere få mere indflydelse, blive hørt og dermed inddraget.
  Herefter er det et meget stort arbejde at holde hjulene i gang, sådan at forstå at der skal lægges utroligt meget arbejde i at støtte processen med fokus på medarbejderne.
   

Heri ligger den store udfordring - ingen kan længere nøjes med at "stemple ind/ud". Selvfølgeligt skal der være plads til de menneskelige forskelle men alle er deltagere.

Dræberne "Jamen, det plejer vi ikke !!"          "Lad os se på det i morgen"
  Der skal investeres meget i hele processen omkring virksomhedskulturen, for at få Lean indført > Tid eller mangel på samme, er den største dræber da hverdagens opgaver stjæler tiden.
  Modstand mod forandringer er en meget stor udfordring. Én enkelt leder eller uofficiel "leder", kan i den grad stoppe processen. Resultatet er fra flere steder at "Lean kan ikke bruges her".
  Dernæst er en kombination af "modstand" både i selve kulturen, samt på det personlige plan for den enkelte medarbejder, en stor hurdle.
   

"Dræberne" vil dog aftage efterhånden som Lean bliver en naturlig del af hverdagen og helt automatisk indlægges i ens rutiner.


 Ledelse Største problemer ved Lean implementering  
 
 

Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .