UVMentor


LEDELSE som udgangspunkt og filosofi

Siderne her er tænkt som en indgang til Lean og et forsøg på at beskrive lidt mere af Ledelses konceptet, da det helt overordnet er grundlaget for succes. Til trods for viden om GOD og DÅRLIG ledelses betydning, er dette en absolut underkendt diciplin.

Ledelse kan groft deles i 2 overordnede dicipliner som begge omfatter planlægning/styring og målopfyldelse.

Management Klart den planlæggende og udførende ledertype - organisering og planlægning er målet
Leadership Visionær leder med indsigt - teambuilder med menneskelig forståelse der støtter alle mod målet

Rigtig mange virksomheder mangler fokus

En kombination af ovennævnte typer er sjælden og udgør de få rigtige ledere. Måske Pareto kunne passe her ?

Men, det er dyrt med manglende ledelse. Selv den bedste logistik optimering eller økonomistyring kan ikke samle de ekstra 3-4% på bundlinjen som tabes i de fleste danske virksomheder


Hvordan bliver man udvalgt til leder rollen; lidt af et paradox!:

Rolle Spids kompetance
Økonomichef Ledelse ?
Logistikchef
Afdelingsleder
Produktionschef
Salgschef
Projektleder
Virksomhedejer / Selvstændig
   
Ledelse er i 90% af tilfælde ikke spidskompetance for valget af "chef", mens de faglige kompetancer gør udfaldet

Kun i større selskaber med HR afdelinger, er der lagt egentlig vægt på "Leadership" i udvælgelse.


Men kan ledere blive bedre?

Der er som med alle andre "uddannelser" et helt klart svar: JA
   
   
   
   
   
Hvorfor
- Står 100 tusinder af Danskere op hver morgen og går på arbejde
 - med ondt i maven pga. af kolleger og chefen!

 - et stille håb om at det bliver en kort dag!

En meget kendt lederstil:
Lederen under pres
 "Manageren" vil typisk under pres miste tilslutning og opbakning hvorimod "Lederen" mister overblikket og organiseringen går i opløsning.
Hvor
 

 


Hvordan
 
 
 
 

 Ledelse Målstyring  Lean
   
Lean i ledelsen. Som base for at indføre Lean skal der være forståelse og opbakning i hele ledelsespyramiden.

Derefter er det væsentligt at man har sine værdier på plads og at alle i ledelsen har nok indsigt og kendskab til at arbejde med Lean, ikke kun som et projekt men som en del af hverdagen. 

Styring. KPI'er og målstyring er en absolut nødvendighed.

Uden at kende udgangspunktet og vide hvad vi stiler efter, vil et hvert projekt gå en hurtig død i møde.

Der skal være et mål, som løbende måles, kan påvirkes og bekræfte at vi er på rette vej.

Lean. I Lean værktøjskassen findes en lang række værktøjer som kan bruges afhængig af virksomheden.

Fælles er dog at der skal være styr på Flow og fokus på "spild". Spild er defineret som alt der ikke bringer værdi til kunden.

 


   
   
Ledertyper
Ledelse
 
 
 
 
 
 
 

K Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - 20141875