Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater

 

 
 
 
 
 
Den store hemmelighed er af få skabt et jævnt, hurtigt flow gennem virksomheden,

              undgå unødvendigt "arbejde" og unødvendige omkostninger! 

 
Udgangspunktet for optimering er at skabe Flow og forkorte proces tiden. (Lean værktøjerne indrager en systematiseret tilgang til løbende at holde virksomheden på toppen og er et rigtig godt værktøj her.)
 
Hvad kan vi levere til kunden Er det egentlig vores forretning ?
Hvor hurtigt forventer kunden sine varer! Kan vi det... og hvor gode er vores konkurrenter?
Hvad er vores leveringstid; og med hvilke omkostninger Er vi for langsomme; og kan vi gøre det billigere?

Ledelse, Målstyring og LEAN værktøjerne.

Hvad
Lean er en logistik og ledelses filosofi, egentlig bestående en lang række værktøjer der alle tager udgangspunkt i optimering af forretnings processer. Uanset hvad vi fremstiller har vi en kunde, både eksternt som internt. Lean betragter alle aktiviteter der ikke er nødvendige, set fra kunden, som overflødige (spild) og derfor bør afskaffes /minimeres. Dertil fremstiller vi, ideelt set, ikke mere end kunden efterspørger og udfører ikke aktiviteter der er overflødige
I den helt rendyrkede version producerer vi kun hvad kunden efterspørger. Det gælder ikke kun for Produktion i traditionel forstand, med fysiske produkter, men alle tænkelige aktiviteter.

Hvor
Overalt hvor vi arbejder. Om det er en produktion af produkter eller en service virksomhed er helt uden betydning - der leveres en "vare". Lean kan bruges selektivt, i én afdeling, et afsnit eller på en linje af aktiviteter og er en udmærket måde at komme i gang på.

Der er enkelte typer virksomheder der skal overholde kvalitetnormer/forskrifter og lovgivning, hvor dele opfattes som spild men ikke kan røres - ex. Medicinalindustrien eller Offentlige virksomheder; men derudover kan der arbejdes med Lean på øvrige aktiviteter.

En lang række af værktøjerne er kendte og bruges som tidligere, dog med en ny indgangsvinkel (kvalitetcirkler, Proces Re-Engineering mv.). Alle værktøjer er let tilgængelige og praktisk anvendelige. Man kan med stor fordel vælge at bruge en del af værktøjerne hvis man ikke ønsker at indføre en fuld Lean strategi, fordi de er virkelig gode til at fokusere på optimering (men kald det ikke "LEAN").

 
Her et tænkt eksempel hvor der er fokus på kapitalbinding og gennemløbstid. Mange andre faktorer vil også blive berørt.
 
Lean kan indføres eller benyttes delvist, en gradueret pakke, hvor man kan bruge af alle værktøjer. Fuldt implementeret er det formentligt et af de mest effektive styrings og optimeringsværktøjer der findes.

Hvordan
Indførsel af Lean i en organisation er en krævende og længerevarende opgave og bør planlægges nøje før start. Til gengæld er "gevinsten" overvældende både direkte økonomisk, men også ved at organisationen konstant er tilpasset et hurtigt skiftende marked. Praktisk skal man nøje overveje hvad der er ens forretning og optimere ud fra det!
Selvom Lean indføres som en delvis pakke vil det under alle omstændigheder gribe ind i resten af virksomhedens arbejdsmetoder; JiT og SCM vil helt naturligt skulle følges op for at tilpasse de nye logistikprincipper.
Der er 3 helt overordnede betragtninger der bør gennemgås og overvejes inden man kaster sig ud i at indføre Lean > Ledelse, Målstyring og LEAN værktøjerne.
 

 Ledelse Målstyring  Lean
   
Lean i ledelsen. Som base for at indføre Lean skal der være forståelse og opbakning i hele ledelsespyramiden.

Derefter er det væsentligt at man har sine værdier på plads og at alle i ledelsen har nok indsigt og kendskab til at arbejde med Lean, ikke kun som et projekt men som en del af hverdagen. 

Styring. KPI'er og målstyring er en absolut nødvendighed.

Uden at kende udgangspunktet og vide hvad vi stiler efter, vil et hvert projekt gå en hurtig død i møde.

Der skal være et mål, som løbende måles, kan påvirkes og bekræfte at vi er på rette vej.

Lean. I Lean værktøjskassen findes en lang række værktøjer som kan bruges afhængig af virksomheden.

Fælles er dog at der skal være styr på Flow og fokus på "spild". Spild er defineret som alt der ikke bringer værdi til kunden.

 


Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .