Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater

 

 
 
 
 
 
At styre mod et mål er en vid betragtning. Men uden mål når man ikke frem!

Selv relative enkle mål kan være med til at holde hele virksomheden oppe på tæerne.

Målstyring, med Optimering som udgangspunkt

Helt overordnet er det vigtigt at få sat mål på, og måle, de daglige opgaver. Således kan alle medarbejdere se betydningen af deres opgaver; hvilket uvægerligt vil medføre optimering.

Langt de fleste medarbejdere ved godt hvor det går galt og hvordan man kunne gøre det bedre. Med målstyring kan hver enkelt nu prioritere mod et fælles mål.


Som nedenfor er "Mål" opsat i Lean hieraki. Men det behøver slet ikke handle om lean og kan gøres ret enkelt!

Mål > Mål-opbygning > Måltavler og møder

Mål:

Fra Ledelsen kan overholdelse af budgettet være en faktor, de rigtige tal på bundlinjen en anden. Set længere "nede" i organisationen er der ingen direkte sammenhæng til det daglige arbejde ved at kikke på bundlinjen. Derfor er de 2 væsentligste parametre for målstyring, at målet er relevant for virksomheden/kunden og at den kan påvirkes af den enkelte medarbejder/afdeling.

Ved at kikke lidt til den kendte "Resultatløn" er man straks kommet tættere på realistiske parametre. Afhængig af ens arbejdsområde er parametre som Kvalitet-fejlprocent, Levering til tiden-rette mængder, omsætning i salgsenheder mv.,  påvirkelige af ens egen indsats; og lige så vigtigt, lette at måle. Vigtigt er det dog ALDRIG at blande Målstyring med Resultatløn. Målene skal til gengæld være både  ambitiøse og opnåelige.

Organisering: For Målstyring og Måltavler gælder at afdelingen/afsnit skal sætte sig nogle mål på alle områder. Mindre problemer følges op på daglig basis; status og resultat på uge eller måneds basis. Måle opbygges afdelingsvis OG hen over afdelinger.

Det er vigtigt at mål og status er tilgængeligt for alle medarbejdere
 

Vigtigt er det at sætte mål der sikrer at man undgår sub-optimering. En enkelt afdeling kan sagtens opfylde sit mål "levering til tiden", men hvis modtageren ikke kan håndtere disse mængder (for store, for små...) har man bare skabt et problem længere fremme i kæden.

For at kunne måle og opretholde fokus bør de nødvendige dat ligge i systemet, eller være nemt tilgængelige. Det er lige så væsentligt at der er én ansvarlig for at vedligeholde disse data.

Data skal relativt nemt kunne opdateres > Hvem er ansvarlig for nye data
Tavlerne skal holdes opdateret > Hvem holder tavlerne opdateret

Målopbygning:

Parametre, tid, kvalitet, omkostning
top-bottom mål
Quality - forslag kvalitets forbedringer
Forbedringer - forslag, fremdrift

Hierakist opbygning af Mål

.... .... ....
...Division ...Samlet kontraktsum ...Slutlevering til tiden
..Afdelinger ..Nye kontrakter, %-antal ..Antal enheder til tiden
.Afdeling .Nye kontakter, %-antal .Del ordre, levering til tiden

For målstyring (måltavle) set fra et Lean perspektiv er der dog væsentlig flere områder der skal holdes styr på:

Bottom up mål Mål for egen indsats, der kan relateres med en effekt på næste afdeling eller niveau, gerne 2-3 parametre  
Forbedringsforslag Antal forslag til forbedringer, status samt succes rate  
Kvalitetforbedringer Antal tiltag, status  
Opfølgning Generelt skal alle aktiviteter verificeres, Virker forbedringerne og kvalitetstiltag  
  Vigtigt for alle: hvem udfører og har ansvaret for at drive

Måltavler og Tavle - møder:

For at måltavler skal kunne fungere og møder kan holdes skal der foreligge en fastlagt "mødeplan". Derudover skal der en vis forberedelse til specielt i form af data / opdatering af mål og igangværende projekter, så vi ved om vi er på sporet. Endeligt bør alle tiltag have en deadline, så vi sikrer at der er fremdrift.

Afdeling A Opdaterer data på tavle Tovholder på proj. Check tidligere proj. holder Nye procedurer
Grp 1 nn1 - mål 1 nn2 - proj1 nn3 xx, deadline dd/mm
Grp 2 nn1 - mål 2 nn4 - proj 2    
         

På det "ugentlige" 15-30 min møde gennemgåes opnåelse af mål, hvorfor hvorfor ikke, status på igangværende aktiviteter og opfølgning på igangsatte løsninger. Møderne bør være relativt korte. præcise med en helt klar agenda som overholdes hver gang.

 

Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .