Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater

 

 
 
 
 
 
LEAN værktøjer og praksis

De fleste værktøjer er gammelkendte og kan uden videre bruges til enkelt optimering eller problemløsning.

 

Men ønsker man at indføre Lean skal der en meget klar strategi og en god planlægning til.

Lean bør indføres med fastlæggelse af diverse processor i en rimelig orden. Dernæst bør man starte med at køre et pilot projekt i en del af virksomheden, enten på et produkt/linje eller en afdeling. Her får man også fastlagt hvad der måtte kræves af evt. intern uddannelse for at sikre forståelsen af de redskaber der skal bruges, samt får fokus på evt. manglende procedurer.

Organisering og introduktion til diverse medarbejder grupper skal selvfølgelig være på plads; ligeledes introduktion i Lean og måden grupperne skal arbejde på.

- Gennemgå jeres forretning og find ud af hvad der er jeres egentlige "mission". Hvad er det kunden ønsker leveret fra jer. Følgende bruges til at belyse hvad vi gør og giver et godt overblik over nuværende situation.
   
Kano - Mission. Ofte bruges der mange ressourcer som kunden dybest set ikke får noget ud af og der mangler fokus på de områder kunden ønsker leveret. Kano belyser hvad vi leverer i forhold til hvad kunden ønsker.
Data for hvor vi bruger vores tid vil give et godt overblik over hvor de første indsatsområder bør ligge. Både de områder der skal effektiviseres og dem der skal ud - groft sagt.
SIPOC. Flow diagram over processen overordnet, incl. informationer - enten frem eller tilbage i systemet.
     
- Lav flow for aktiviteter gennem virksomheden så vi får et overblik over vores processer
   
Flow over vores behandlings forløb viser ofte at der er uhensigtsmæssige arbejdsgange som vil belaste unødvendigt
Brown Paper er en meget effektiv måde at få helt styr på sit flow og samtidigt få samlet alle aktører omkring løsninger.
Belastning gennem de enkelte processer viser ofte hvor vi har for meget/lidt kapacitet > Takttid
     
- Kortlæg alle processer og sikre at vi har fokus på de processer der skaber værdi for kunden.
   
VSM er en af de vigtigste værktøjer til at få overblik og fokusere på hvor der er mest spild.
Takttid er en væsentlig faktor for at undgå spild - jævn belastning. Det medfører ofte at der må oplæres medarbejdere i flere processor så kapaciteten er jævn ved forskellige belastninger.
 
     
- Dernæst skal der fokuseres på at skabe flow, fjerne spild, sikre procedurer og få en organisation til at arbejde som én Lean enhed. Det er her det lange seje træk begynder, indtil alle arbejder efter Lean uden egentlig at tænke over det
    Sikre at procedurer er til sted, bliver overholdt > PDCA - Plan, Do, Check, Act (kvalitets cirkler)
    Start 5 S - sikre at der er orden ryddelighed og at procedurer overholdes; standardiser
    Fejlsikring, Poka Yoke
-    

Helt overordnet skal der være styr på arbejdsgang og procedurer. Det giver ikke mening at forbedre/optimere på "arbejde" der bliver udført forskelligt hver gang. Omvendt bruges Lean også til netop at få styr på sine arbejdsgange.

Værktøjerne

Målstyring         Redskab til at fortælle/måle om vi er på rette vej
Kaizen         Konstant løbende forbedringer, forgår i de enkelte afsnit
           
Mission       Kano Belysning af vores "vare/mission" i forhold til kundeønske
Mission       SIPOC Enkelt proces diagram incl. kommunikation
           
Få overblik       Brown Paper Flow analyse med alle involverede, typisk en start indsats
Få fokus       WSM Værdistrømsanalyse, kort over proces flow
Ens belastning       Takt tid Sikre ensartet belastning i alle led
           
Fjern fejl       Poka Yoke Fejlsikring ad proces, fra udvikling til øvrige led
Fjern spild       SMED Nedsætte omstillingstid så "behovet" for store serier undgås
Fjern spild       Spaghetti diagram Reducerings af spild/transport/bevægelser
Fjern spild       5 S Orden og ryddelighed, ting på rette plads
           
Kanban       Kanban kort Pull-kort som igangsætter en mindre, nødvendig, produktion
Fjern spild       Måltavler Sikre at vi har fokus på fremdrift og når målet
           

 
Push system   Pull system
De fleste processer er mere kompliceret end ovenstående som dog giver et klart billede af de store forskelle mellem et traditionelt system og en Lean tilgang
Uanset om der er tale om et fysisk produkt eller en ydelse er der typisk tale om en meget lang gennemløbstid set i forhold til den tid der bruges på at påføre produktet værdi. En reducering af gennemløbstiden, og dermed et drastisk fald i den værdi vi "lægger på lager" kan uden problemer nedsættes til 20%, set i forhold til traditionel styring.

 

 

Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .