Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater

 

 
 
 
 
 
 
 

Optimering, ret den daglige Lagerstyring op

De fleste nye ledere vil typisk efter ½ år befinde sig i den daglige "tumult"; det ændrer sig ikke uden det rigtige fokus. Det betyder at en langt overvejende del af hverdagen går med administration og brandslukning.
Nye tiltag og forbedringer bliver udskudt!
 

Der  er en række klassiske fejl eller mangler som ikke vedligeholdes og drukner i det daglige arbejde. Det betyder ret hurtigt at arbejdet tager langt mere tid en egentlig krævet.

De 2 gammelkendte områder der altid bør være fokus på er "hvad koster det" og  " hvor lang tid tager det":

1 - Pareto / ABC analyse. En klassisk og overset optimering.

Pareto er en gammelkendt "statistik metode" som tydeligt belyser hvor vi har de væsentligste aktiviteter. Desværre er det sjældent der vi har voret fokus.

- Køre / Hente til vareplaceringen 60 %
- Indplacering og Pakning til forsendelse 20 %
- Øvrigt papirarbejde og mærkning 20 %

Ved løbende at sikre den rette vareplacering spares min. 30% i køretid; sæt 10% af til at vedligeholde indplaceringen og der opnås en 20% total besparelse på personale / maskin siden!
 

 
2 - Varer og dokumentflow. En klassisk og overset optimering.

At man ikke sikrer den rette organisering og at procedurer følges betyder større forsinkelser; set fra kunden.

- Varer bliver tit sat til side "til vi har tid", før indplacering 1-2 dage
- Papirgangen er langsom; hober sig op til næste dag 1 dag
- It systemet er ikke gearet til at prioritere; resultat er brandslukning og for sen levering 1-2 dage

Ved almindelig sammenfald kan der sagtens hentes 1-2 dage på leveringstiden og meget store besparelser i omkostninger ved at undgå brandslukning og sikre at rutinerne og papirgangen er på plads!
 

 

Hvordan:

En gennemgang af det totale flow, dokumenter/varer og udstyr > hvor taber vi tid i forhold til levering af ydelse; og er det de rigtige aktiviteter vi prioriterer
En data analyse der viser hvilke aktiviteter/varer der bruges mest tid på > hvor er de største omkostninger; og hvordan bringer vi det ned og får fokus på de værdiskabende aktiviteter
En sammenlægning af Flow og data > et total billede i forhold til det vi ønsker at tilbyde vores kunder, nu og fremtidigt

Det er bevist utallige gange at der kan opnås min. 10-20% besparelse ved enkel optimering; uanset hvilken branche man arbejder i. En langt række omkostninger fremkommer fordi der ikke afsættes tid til optimering! Retur

 


Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .