Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater

 

 
 
 
 
 
Optimering, ret den daglige forretning op

Fokus på de 3 klassiske "fejl". Ret op på lageret nemt og uden større omkostninger!
Der findes disse 3 klassiske fejl, som næsten alle lagre lider af, hvis de ikke overvåges løbende.
- Overfyldt lager Omkostningerne skaleres næsten exponentielt over 90% fyldningsgrad
- Forkert vareplacering En simpel ABC analyse kan spare 15-20% a mandetimerne ved pluk
- Mangel på det rigtige udstyr Forkert udstyr at plukke fra og til.
 
Omkostningerne skaleres næsten exponentielt ved en fyldningsgrad på over 90%.

Der bruges langt mere tid på at hente, indplacere og opfyldning, end de fleste ved.

En simpel ABC analyse kan spare 15-20% af mandetimerne ved pluk.

Ved at placere varerne helt rigtigt, kan der spares op mod 30% af den totale plukketid.

Pareto
Ovenstående forøger omkostningerne i en uhyggelig grad. En ABC analyse vil med en fordeling over emne størrelse og sæson fortælle hvor og hvilket lagermedie der bør bruges.

Der findes meget godt udstyr, men det skal være det rigtige, for maximal optimering.


Hvordan: Da det som regel er kompliceret at udbygge og omlægge hele lageret, er enkel optimering og måske en mindre investering i det rigtige lagermedie den enkle måde at reducere de samlede omkostninger; samt reducere plukketiden væsentligt.

En gennemgang af det totale flow, dokumenter/varer og udstyr > hvor taber vi tid i forhold til levering af ydelse; og er det de rigtige aktiviteter vi prioriterer.
En data analyse der viser hvilke aktiviteter/varer der bruges mest tid på > hvor er de største omkostninger; og hvordan bringer vi det ned og får fokus på de værdiskabende aktiviteter.
En sammenlægning af Flow og data > et total billede i forhold til det vi ønsker at tilbyde vores kunder, nu og fremtidigt.
Personligt erfaring med nedenstående / Referencer.

Vedligeholdelsen foretages på flere måder, nogle enkle andre automatisk ved hjælp af It / WMS og lignende

Netto   Rockwool  HP værktøj

     Meldgaard

Evers

Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .