Fokus
 
 
Ledelse
 
 
Optimering- Varige resultater
 
 
 
 
 
 
 
 
- Med de store krav der stilles til Danske virksomheder er der generelt for lidt fokus på at optimere sammenhængen i processerne. Indkøb, Lager og Produktion er ikke afstemt; det er rigtig dyrt.
 
- Der kan opnås min. 15-20% optimering ved en gennemgang og fokus på logistikken; uanset hvilken branche man arbejder i. Der kræves kun helt almindeligt styr på processerne, med fokus på de værdiskabende.

"Investeringen er utrolig lille, med det rigtige fokus. Desværre har hverdagens arbejde og mange små brandslukninger en tendens til at overskygge alle de småfejl vi ikke fik ordnet i går og der er ikke tid til at få rettet op. Derfor lever de fleste med den samme dårlig interne logistik" : Kontakt for uforpligtende gennemgang

- Lager Logistik. De 3 almindeligste fejl. Helt traditionelt er der en række fejl som mangler opmærksomhed. Uden fokus på disse er de daglige omkostninger for høje, hver dag.   .... Mere
Systemer i harmoni -
- God logistik og ledelse kan bruges i alle virksomheder. Så hvorfor ikke se efter lidt professionel hjælp til en gennemgang - og få rettet lidt ind på sporet                            .... Mere
  fra kunde over processer og IT  
-En gennemgang af den almindelige Logistik i en virksomhed vil typisk medføre en forbedring på 15-20% på et enkelt afsnit         ..... Mere
 
- De fleste "nye" ledere vil typisk efter ½ år befinde sig i den daglige "tumult". Det betyder at en langt overvejende del af hverdagen går med administration og brandslukning                   ..... Mere

Ansvaret for at komme videre, ligger hos Ledelse!

Rigtig mange virksomheder mangler fokus fra ledelse, hvad enten det er på "Projekt" eller "Afdelings" ledelses niveau.  Dette medfører fastholdelse eller en konstant forøgelse af omkostninger samt forringelse af den service, vores kunder ønsker.

Men, det er dyrt med manglende styring / beslutsomhed i ledelsen. Selv den bedste logistik optimering eller økonomistyring kan ikke samle de ekstra 2-3% på bundlinjen som tabes i de fleste danske virksomheder på grund af manglende eller dårlig fokus/ledelse. Fokus skal være på en løbende optimering af virksomhedens flow, nedbringelse af tid og omkostninger.  Mere!

"Hellere 1 forkert beslutning end ingen beslutning!"

En god kombination:
 Ledelse Målstyring  Lean
   
Ledelsen. Som base for at indføre løbende optimering, skal der være forståelse og opbakning i hele ledelsespyramiden.

Derefter er det væsentligt at man har sine værdier på plads og at alle i ledelsen har nok indsigt og kendskab til at arbejde med optimering, ikke kun som et projekt men som en del af hverdagen. 

Styring. KPI'er og målstyring er en absolut nødvendighed.

Uden at kende udgangspunktet og vide hvad vi stiler efter, vil et hvert projekt gå en hurtig død i møde.

Der skal være et mål, som løbende måles, kan påvirkes og bekræfte at vi er på rette vej.

Lean. I Lean værktøjskassen findes en lang række værktøjer som hver især kan bruges afhængig af virksomheden.

Fælles er dog at der skal være styr på Flow og fokus på "spild". Spild er defineret som alt der ikke bringer værdi til kunden.

 


Kim Eltong, strandgaards alle 48, 3600 Frederikssund - INNTW - CVR: 20141875

 
Ledertyper
 
Ledelse
 

 
Logistikken vinder
CopMarket

 

Copenhagen market
 

 
God Logistik
GodLogistik

 

Er en god forretning

 

.     .